Schematherapie

Schemagerichte therapie richt zich zowel op de problemen die de cliënt in haar huidige leven ervaart, als op ervaringen uit het verleden, die mede de oorzaak van de problemen zijn.

Schematherapie is een relatief nieuwe vorm van therapie en is specifiek ontwikkeld voor klachten en problemen die onvoldoende reageren op kortdurende vormen van cognitieve gedragstherapie. Het gaat dan vaak om hardnekkige angst- of stemmingsklachten en langdurige problemen in het persoonlijk functioneren al dan niet leidend tot persoonlijkheidsproblemen.

Waar de cognitieve gedragstherapie zich vooral richt op de invloed van het denken op ons voelen en handelen, besteedt de Schematherapie meer aandacht aan de langdurige vaste patronen van denken, handelen en vooral voelen in relatie tot vroege ernstige emotionele tekorten in de persoonlijke ontwikkeling. Als dat ter sprake komt bij iemand kan je spreken van een gevoelige snaar (=schema).

De schema’s zijn vaak vroeg in het leven ontstaan en een soort tweede natuur geworden. Daarom leiden ze vaak tot langdurige problemen in het functioneren.

Schematherapie kan een goede behandeling zijn wanneer het je al langere tijd moeilijk lukt om met je gevoelige snaren en gemoedstoestanden om te gaan en hierdoor problemen krijgt met relaties, met je werk of studie en met klachten die steeds opnieuw terugkomen.

In een schematherapie onderzoekt u samen met de therapeut welke schema’s verband houden met uw problemen. U leert om de invloed van deze schema’s af te zwakken en gezondere schema’s op te bouwen. Er is aandacht voor ervaringen uit het verleden die geleid hebben tot de vorming van negatieve schema’s. Door deze ervaringen met een meer neutrale, volwassen bril te bekijken, leert u om langzaam afstand te nemen van de negatieve conclusies die u ooit over uzelf of anderen getrokken heeft. Er wordt veel aandacht besteed aan de manier waarop schema’s in emotionele zin doorwerken in uw relaties en ook hoe ze in de therapie zelf tot uiting komen.

Voor meer achtergrond informatie verwijzen wij naar de website van de Vereniging www.schematherapie.nl