Cognitieve gedragstherapie

Iedereen heeft een bepaalde manier waarop hij/ zij kijkt naar zichzelf, de ander en de wereld om zich heen.

De cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat gedachten, gevoelens en gedrag op een bepaalde manier met elkaar verbonden zijn. Iemands gedachten beïnvloeden zijn of haar gevoelens en gedrag. Negatieve gevoelens zoals “ik ben niks waard” of “ik kan dat toch niet” kunnen psychische problemen veroorzaken of versterken. De therapie richt zich op het beïnvloeden en veranderen van onjuiste of irreële denkbeelden die de cliënt over zichzelf of anderen en de wereld heeft, waardoor de gevoelstoestand van de cliënt in gunstige zin kan veranderen.

De Oplossingsgerichte gesprekstherapie kan binnen de Cognitieve therapie als een belangrijke aanvullende methodiek toegepast worden. In deze aanpak is de situatie waarin de cliënt die zich wenst het uitgangspunt. De cliënt wordt geholpen om de gewenste toekomst in detail te beschrijven. Er wordt gezocht naar kleine, haalbare, stappen die gemaakt kunnen worden om die situatie te bereiken. Daarbij wordt onder andere gezocht naar oplossingen die de cliënt zelf al in huis heeft, maar misschien nog te weinig toepast.

logo-vgctVoor meer achtergrond informatie verwijzen wij naar de website van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie: www.vgct.nl