Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een effectieve gespreksbehandelmethode voor psychische stoornissen en ernstige psychische klachten. Gesprekken tussen de cliënt(en) en de deskundige hulpverlener staan centraal. De cliënt kan een individu, een (echt)paar, een gezin of een groep zijn; kind, jongere, volwassene of oudere.

De problemen waarvoor mensen in psychotherapie gaan, zijn heel verschillend. Voorbeelden van psychische problemen zijn: angsten, depressies, fobieën, eetproblemen, dwanghandelingen/dwanggedachten en persoonlijkheidsproblemen. Vaak liggen negatieve ervaringen aan de problemen ten grondslag.

De behandelingen zijn kort als het kan langdurig als dat nodig is, omdat bij sommige ernstige psychische problemen het belangrijkste effect van de bij behandeling pas na ongeveer een jaar te behalen is.

Doel

Ernstige psychische klachten verminderen of beter hanteerbaar maken, dat is het doel van psychotherapie. De psychotherapeut/klinisch psycholoog lost geen problemen voor u op, maar helpt u nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken.
Het resultaat is afhankelijk van de aard van de problemen en iemands eigen mogelijkheden.

Voor een cliënt is psychotherapie vaak hard werken. Het proces gaat vaak gepaard gaat met ups en downs. Een geslaagde psychotherapie garandeert niet dat de cliënt de rest van zijn of haar leven gelukkig zal zij en kan aan omstandigheden als een laag inkomen of werkloosheid niets veranderen. Maar met behulp van psychotherapie is het wel mogelijk dat de cliënt de problemen beter leert hanteren.

Wanneer psychotherapie

Psychotherapie is volgens de richtlijnen onlosmakelijk verbonden aan de behandeling van al langer bestaande ernstige psychische klachten en persoonlijkheidsproblemen alsmede een sterk verminderd algemeen functioneren bij kinderen, volwassenen en ouderen met complexe en veelal meervoudige psychische problematiek. Het wetenschappelijk onderzoek naar de werking van psychotherapie laat zien dat psychotherapie vaak effectief is en bij persoonlijkheidsproblematiek zelfs effectiever dan medicatie.

Wat is een psychotherapeut?

De psychotherapeut/klinisch psycholoog, in de geestelijke gezondheidszorg een specialist ten opzichte van de gezondheidszorgpsycholoog, richt zich met name op de behandeling van patiënten met complexe, veelal meervoudige psychische problematiek en persoonlijkheidsproblematiek of een combinatie van beide.

Wet BIG

Het beroep psychotherapeut is opgenomen als basisberoep in de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Deze wet heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg te bevorderen en te bewaken.

Therapievormen

Er zijn verschillende vormen van psychotherapie. Onderstaande vormen worden in onze praktijk toegepast. Klik op een therapievorm voor een toelichting.