Samenwerkingsverband vrijgevestigde psychotherapeuten

Wij zijn een collectief van enkele breed opgeleide en bij de overheid geregistreerde psychotherapeuten voor psychotherapeutische behandeling van volwassenen (18-65 jaar) en ouderen (vanaf 65 jaar):

Wij hebben verschillende kwaliteiten en deskundigheden die we met elkaar hebben gebundeld. Eens per twee weken vindt er intercollegiaal overleg plaats waarin de cliënten regelmatig aan bod komen.

Degene die de intakeprocedure doet, is bij voorkeur ook de behandelaar. U krijgt als cliënt daardoor niet te maken met meerdere personen en nog een wachttijd. U wordt geholpen in een persoonlijke omgeving waar uw privacy gegarandeerd is.

Onze praktijk is aangesloten bij de beroepsvereniging van de LVVP. Voor verdere vragen over het vergoedingenstelsel, klachtprocedures, de beroepscode van de psychotherapeut en uw rechten en plichten, verwijzen wij u naar de website van de LVVP of anders het bureau van de LVVP (tel: 030-2364338).