Aanmeldprocedure

U kunt zich telefonisch dan wel per email aanmelden bij een van de praktijken dan wel behandelaars. Elke behandelaar heeft een eigen administratie en wachtlijst.

Wilt u bij meerdere behandelaren op de wachtlijst? Meldt u zich bij hen afzonderlijk aan.

Om voor vergoeding door uw zorgverzekering in aanmerking te komen is een schriftelijke verwijzing voor psychotherapie nodig door uw huisarts of bedrijfsarts.

Kijk goed op de pagina Zorgverzekeraars van ons of wij een contract hebben met uw Zorgverzekeraar.

Op het moment dat de behandelaar ruimte heeft zal hij/zij u uitnodigen voor een eerste gesprek. Bij dit eerste gesprek dient u het volgende mee te nemen:

  1. Verwijsbrief huisarts/bedrijfsarts
  2. Identiteitsbewijs (paspoort/ID-kaart/rijbewijs)
  3. Pasje van uw Zorgverzekeraar (polis mag ook)

Cliënten worden in eerste instantie in het kader van een intake en indicatiestelling gezien. De intake neemt drie tot vijf gesprekken in beslag.

Deze gesprekken hebben tot doel helderheid te verschaffen in klachten/problematiek, in de persoon van de patiënt, in de samenhang tussen deze zaken en de hulpvraag om tot een indicatiestelling te komen.

De psychotherapeut en de patiënt stellen samen een behandelplan op, zodat zij duidelijk weten wat zij van elkaar kunnen verwachten. De behandeling  vindt plaats in  de vorm van een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie).

De  behandelaar  noteert uw diagnose en alle activiteiten die er in het kader van onderzoek en behandeling verricht worden in een DBC. Dat kunnen gesprekken zijn, of overleg, of een test enz.

Als de behandeling afgerond wordt, sluit de  behandelaar in overleg met u  de DBC af en dan wordt duidelijk hoeveel de behandeling gekost heeft. De gegevens van de DBC worden volledig geanonimiseerd naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd voor beleidsdoeleinden.

Daarnaast maakt de  behandelaar een rekening van de DBC. Deze rekening is niet anoniem. Over uw klachten wordt alleen de zogenoemde hoofdgroep vermeld, zoals stemmingsstoornis, angststoornis e.d. U kunt ten alle tijden uw dossier samen met de behandelaar doornemen.

De psychotherapeut en de patiënt stellen samen een behandelplan op, zodat zij duidelijk weten wat zij van elkaar kunnen verwachten. De behandeling  vindt plaats in  de vorm van een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie).

De  behandelaar  noteert uw diagnose en alle activiteiten die er in het kader van onderzoek en behandeling verricht worden in een DBC. Dat kunnen gesprekken zijn, of overleg, of een test enz.

Als de behandeling afgerond wordt, sluit de  behandelaar in overleg met u  de DBC af en dan wordt duidelijk hoeveel de behandeling gekost heeft.

De gegevens van de DBC worden volledig geanonimiseerd naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd voor beleidsdoeleinden. Daarnaast maakt de  behandelaar een rekening van de DBC. Deze rekening is niet anoniem.

Over uw klachten wordt alleen de zogenoemde hoofdgroep vermeld, zoals bijvoorbeeld stemmingsstoornis, angststoornis e.d. U kunt ten alle tijden u dossier samen met de behandelaar doornemen.