Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Bijvoorbeeld huisartsen, leerkrachten en psychologen/psychotherapeuten. Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring.

U kunt dit terugvinden op de website : https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/inhoud/meldcode