Crisisbehandelingen in onze Praktijken

 

Aanmelding door verwijzers  voor de afzonderlijke behandeling van crises is niet mogelijk.  Hiervoor is de crisisafdeling van de GGZ in de regio verantwoordelijk. Deze is alleen te bereiken na overleg met de huisarts tijdens kantooruren en na overleg met de huisartsenpost in de avond en in de nacht.

Crisisbehandeling in lopende behandelingen  van  bestaande cliënten in onze praktijk vindt plaats binnen de behandelrelatie van verantwoordelijk behandelaar en cliënt. Deze crisisbehandeling vindt indien noodzakelijk plaats in samenwerking met consulterend psychiaters, huisarts en in voorkomende gevallen met de suïcide preventiepoli en de crisisdienst van de GGZ.

Leidraad binnen deze crisisbehandeling is het crisisplan dat door behandelaar en cliënt wordt opgesteld.  Een voorbeeld van dit plan, uitgewerkt in 5 stappen is te vinden in: Piekeren over zelfdoding van A. Kerkhof en B. van Spijker, Amsterdam 2012 pag. 45 en 46. Centraal in dit plan staan de volgende stappen:

-Zelfregistratie van toename van het crisisgevoel

-Activiteiten om toenemende heftige gevoelens te handelen

-Een overzicht van personen die gebeld kunnen worden als bovenstaande ontoereikend is

-Een overzicht van hulpdiensten(instanties) die gebeld kunnen worden als deze personen er niet zijn

-in de avond en nacht: het bellen van 112 bij calamiteit