Tarieven

De NZA tarieven die door ons gehanteerd worden kunt u terugvinden op :

Tariefbeschikking gespecialiseerde ggz (TB/CU-5079-02)

Tariefbeschikking generalistische basis-ggz (TB/CU-7117-4)

NO Show: Afspraken die niet tijdig worden afgezegd worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. De kosten worden door de zorgverlener in rekening gebracht. Kosten 2020: 75,- euro per niet of te laat afgezegd consult.    U dient een  afspraak minstens 24 uur tevoren af te zeggen, ongeacht de reden, via het telefoonnummer van uw behandelaar.

Het tarief voor OVP (Onverzekerde Prestatie) is het bedrag dat u betaalt voor onverzekerde zorg en bedraagt in 2020:  100,- euro per consult van 45 minuten. Dit is ook het bedrag dat zelfbetalers  in rekening wordt gebracht per consult.