Onze werkwijze

In onze werkwijze staat de samenwerkingsrelatie met de cliënt centraal. Deze is zeer persoonlijk en vertrouwelijk.

Het verloop van de behandeling is afhankelijk van veel factoren. Elke psychotherapie is uniek. Er wordt aansluiting gezocht bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt of het cliëntsysteem in zijn of haar beperkingen.

Cliënten worden in eerste instantie in het kader van een intake en indicatiestelling gezien. De intake neemt drie tot vijf gesprekken in beslag. Deze gesprekken hebben tot doel helderheid te verschaffen in klachten/problematiek, in de persoon van de cliënt, in de samenhang tussen deze zaken en de hulpvraag om tot een indicatiestelling te komen. De psychotherapeut en de cliënt maken samen een behandelplan zodat zij duidelijk weten wat zij van elkaar kunnen verwachten.

De behandeling  vindt plaats in  de vorm van een DBC (Diagnose Behandeling Combinatie). De  behandelaar  noteert uw diagnose en alle activiteiten die er in het kader van onderzoek en behandeling verricht worden in een DBC. Dat kunnen gesprekken zijn, of overleg, of een test enz. Als de behandeling afgerond wordt, sluit de  behandelaar in overleg met u  de DBC af en dan wordt duidelijk hoeveel de behandeling gekost heeft. De gegevens van de DBC worden volledig geanonimiseerd naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd voor beleidsdoeleinden. Daarnaast maakt de  behandelaar een rekening van de DBC. Deze rekening is niet anoniem. Over uw klachten wordt alleen de zogenoemde hoofdgroep vermeld, zoals bijvoorbeeld stemmingsstoornis, angststoornis e.d. U kunt ten alle tijde uw dossier samen met de behandelaar doornemen.

De behandeling bestaat  veelal uit wekelijkse of tweewekelijkse therapiegesprekken van 45 minuten. In het geval van relatie- of gezinsgesprekken kan de frequentie lager liggen en zal de duur van een gesprek langer zijn.
De duur van de behandeling varieert. De psychotherapeut zal na de intakeprocedure met u bespreken hoe lang de therapie vermoedelijk zal gaan duren. In het algemeen varieert de duur van de behandeling van een half jaar tot enkele jaren.

De behandeling start en wordt afgesloten met een meting door het invullen van een vragenlijst. Halverwege de behandeling volgt ook nog een meting.  Bij elk gesprek zullen er enkele vragen ingevuld worden op de computer over uw welbevinden om het verloop van de behandeling te volgen. De metingen, die vereist zijn door de verzekeraars, zijn anoniem en kunnen zowel in de praktijk of thuis achter de computer worden ingevuld.Routine outcome monitoring (afgekort als ‘ROM’) is de methodiek in de geestelijke gezondheidszorg waarbij regelmatig metingen gedaan worden van de toestand van de cliënten met het oog op evaluatie en eventueel bijsturing van de behandeling.