Relatietherapie

Relatie- en gezinstherapie, ook wel systeemtherapie genoemd, is een vorm van behandeling waarbij partners of gezinsleden samen in psychotherapie zijn. De basisgedachte is dat klachten en problemen verdwijnen of verminderen doordat mensen zich anders gaan gedragen ten opzichte van elkaar en/of doordat men een andere visie krijgt op de problemen, zichzelf en de relaties met anderen.

In onze praktijk wordt vooral gewerkt volgens de EFT-methodiek. Het uitgangspunt van EFT is dat ook volwassenen en kinderen/jongeren voor hun psychisch welbevinden baat hebben bij een veilige hechting. Waar kinderen voor koestering, troost en bescherming afhankelijk zijn van hun ouders, zijn volwassenen emotioneel gehecht en afhankelijk van hun partner. Relaties tussen volwassenen zijn gelijkwaardiger, maar de aard van de emotionele band is hetzelfde.’

Sinds 2013 wordt relatietherapie niet meer vergoed, tenzij de partners of een van de partners tevens een ernstige psychische problematiek heeft.

logo-eftVoor meer achtergrond informatie verwijzen wij naar de website van de Vereniging EFT: www.eft.nl