Psy Collectief Venlo

Een collectief van psychotherapeuten voor psychotherapeutische behandeling van volwassenen en ouderen

Psy Collectief Venlo

Een aantal breed opgeleide en bij de overheid geregistreerde psychotherapeuten

Psy Collectief Venlo

Voor de behandeling van volwassenen van 18 tot 65 en ouderen vanaf 65 jaar

lvvp-visitatielogo

             Samenwerkingsverband vrijgevestigde psychotherapeuten

 

Wij zijn een collectief van enkele breed opgeleide en bij de overheid geregistreerde psychotherapeuten voor psychotherapeutische behandeling van  volwassenen (18-65 jaar) en ouderen (vanaf 65 jaar).

Onze praktijken zijn gevestigd in Venlo.

Wij hebben verschillende kwaliteiten en deskundigheden die we met elkaar hebben gebundeld. Eens per twee weken vindt er intercollegiaal overleg plaats waarin de cliënten regelmatig aan bod komen.

Degene die de intakeprocedure doet, is bij voorkeur ook de behandelaar. U krijgt als cliënt daardoor niet te maken met meerdere personen en nog een wachttijd. U wordt geholpen in een persoonlijke omgeving waar uw privacy gegarandeerd is.

Onze praktijken zijn aangesloten bij de beroepsvereniging van de LVVP. Voor verdere vragen over het vergoedingenstelsel, klachtprocedures, de beroepscode van de psychotherapeut en uw rechten en plichten, verwijzen wij u naar de website van de LVVP of anders het bureau van de LVVP (tel. 030-2364338).

Peter Delsing
Psychotherapiepraktijk
Delsing
Meeuwbeemdweg 49a
5914 PZ Venlo
Tel: 0621280087
pamdelsing@gmail.com

Michael Steger
Praktijk voor Psychotherapie
Van Schelbergenstraat 54 A,
5913 TZ Venlo
Tel: 077-3521530 of 0625475021
m.steger@kpnplanet.nl

Peter Thijssen
Praktijk voor Psychotherapie
Van Schelbergenstraat 54 A
5913 TZ Venlo
Tel: 077-3548968 of 0612123792
pjtthijssen@home.nl